RESULTAATGEBIEDEN

Uitvoering

 • Bedienen en instellen van processen en/of van meerdere machinestraten die nodig zijn voor het maken van lasdraad;
 • Zorgdragen voor een tijdig en efficiënt productieproces volgens de ISO c.q. klantnorm, met als einddoel voldoen aan de gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve productie-eisen;
 • Uitvoeren van diverse kwaliteitsmetingen;
 • Mengen (indien nodig) van hulp- grond- en toeslagstoffen;
 • Verzorgen van de interne logistiek van producten.

Controle

 • Controleren (structureel) van het product, conform de gestelde eisen van maatvoering en kwaliteit;
 • Controleren van de machines, conform gestelde werkinstructies;
 • Signaleren van storingen in het proces.

Onderhoud

 • Verrichten van klein preventief en correctief onderhoud aan de machines;
 • Begeleiden van de afdeling Maintenance bij storingen en regulier onderhoud (Total Productivity Maintenance).

 Registratie

 • Verslagleggen betreffende bijzondere zaken in het logboek;
 • Verzorgen van bijbehorende papierenwerk (o.a. registreren van testgegevens in Excelbestand);
 • Verwerken van productiegegevens in het Flex-system;
 • Afwerken en aftekenen van checklijsten.

 KENMERKEN

 Communicatie

 • Communiceren met collega’s en Team Supervisor over de voortgang en kwaliteit van het werk,VGM en benodigde materialen;
 • Overleg over diverse aspecten gerelateerd aan de productie (Nederlands en Engels).

Bevoegdheden

 • Zelfstandig ingrijpen bij storingen en verhelpen van kleine afwijkingen in het proces;

 Verantwoordelijkheden

 • Bedienen en instellen van meerdere machinestraten;
 • Controle uitvoeren m.b.t. maatvoering en kwaliteit (dit conform richtlijnen kwaliteitssysteem KWE) van het product, controleren van machines conform gestelde werkinstructies;
 • Zorgdragen voor een optimale output;
 • Registreren en rapporteren van de productie gerelateerde gegevens;
 • Toezien dat er voldoende hulp- grond- en toeslagstoffen aanwezig zijn;
 • Zorgdragen voor Orde en Netheid in de werkomgeving;
 • Naleven van de veiligheids-, arbo-, milieu- en kwaliteitsvoorschriften.

Stuur je sollicitatie naar:
HR@kobelcowelding.nl

Of naar volgend adres:
Kobelco Welding of Europe BV
Afdeling HR
Eisterweg 8
6422 PN Heerlen