MAINTENANCE TECHNICIAN E/W

RESULTAATGEBIEDEN

Onderhoud

 • Signaleren en verhelpen van storingen aan machines, installaties en gebouwen;
 • Uitvoeren van preventief en correctief onderhoud;
 • Onderhouden van de goede staat van de aan hem toegewezen gereedschappen en materialen;
 • Bijdrage leveren aan de verbeteringsprocessen (o.a. optimaliseren van onderhoud en onderhoudslijsten);
 • Controleren (indien nodig) van de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Administratie

 • Bijhouden en registreren van de uitgevoerde werkzaamheden in Excel en Word (o.a. werkverslagen en onderhoudslijsten);
 • Bijhouden van technische voorraden en verbruiksartikelen;
 • Registreren van storingen en onderhoud in onderhoudssoftware TD office.

 

Nieuwbouw/renovaties

 • Uitvoeren van verbouwingen, vervanging van apparatuur en machines, renovaties en complete machine revisies.

KENMERKEN

Communicatie

 • Bespreken van de voortgang m.b.t. de werkzaamheden met de Maintenance Supervisor;
 • Afstemmen van het werk met andere collega’s (tijdens werk en overdracht dienst);
 • Communiceren met de verschillende afdelingen i.v.m. een vlotte verwerking van informatie en afhandeling van onderhoud, storingen en nieuwbouw modificaties;
 • Contacten (indien nodig) met buitenfirma’s/leveranciers (Nederlands en Engels).

 

Bevoegdheden

 • Bepalen van de werkaanpak (in overleg met Maintenance Supervisor), afhankelijk van de aanwezige apparatuur en voorschriften;
 • Stopzetten van de werkzaamheden bij onveilige situaties.

 

Verantwoordelijkheden

 • Tijdig signaleren van noodzaak tot technisch onderhoud en de realisatie hiervan;
 • Oplossen van storingen aan machines, installaties en gebouwen;
 • Naleven van de voorschriften en procedures betreffende techniek, veiligheid, milieu en Arbo;
 • Zorgdragen voor het in goede staat houden van gereedschappen en materialen;
 • Uitvoeren van verbouwingen, vervanging van apparatuur en machines, renovaties en complete machine revisies;
 • Begeleiden van stagiaires.

Stuur je sollicitatie naar:
HR@kobelcowelding.nl

Of naar volgend adres:
Kobelco Welding of Europe BV
Afdeling HR
Eisterweg 8
6422 PN Heerlen