Elmia Welding Fair 2018

KOBELCO Welding has exhibited at the Elmia Welding Fair,  Sweden's largest fair for welding and joining technology. It was organised in Jönköping from 15th to 18th of May 2018. The fair was visited by more than 10,000 people from Sweden and the Nordic region who got to know the latest technology in welding and joining. The next Elmia Welding fair is planned in May 2020. KOBELCO Welding har ställt ut på Elmia Svetsmässa som är Sveriges största mässa för Svets och fogningsteknik och arrangerades i Jönköping 15–18 maj 2018. Mässan besöktes av mer än 10 000 personer från Sverige och Norden  som fick ta del av det allra senaste tekniken inom svets och fogningsteknik. Nästa Elmia Svets planeras genomföras i maj 2020.    ...
Read More